Laravel cơ bản

route trong laravel P1

Route trong Laravel P1

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc thư mục trong Laravel rồi. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về Route trong Laravel.Vì kiến thức phần này khá dài,nên mình chia ra làm 3 phần cho mọi người dễ tìm hiểu nhé! Dưới đây là bài viết về Route trong Laravel P1.Cùng Telsky tìm hiểu thôi nào! 1. Route… Đọc tiếp »Route trong Laravel P1

Cấu trúc thư mục trong Laravel

 Ở bài trước trong seris hướng dẫn Laravel cơ bản,mình đã nói về cấu hình trong Laravel và hướng dẫn các bạn cách để thao tác với nó.Ở bài viết này,chúng ta cùng đi vào tìm hiểu cấu trúc thư mục trong laravel và chức năng của từng thành phần nhé.Bắt đầu với Telsky thôi! 1.Thư mục App Thư mục này chứa những code cốt… Đọc tiếp »Cấu trúc thư mục trong Laravel

bắt đầu với laravel p1

Bắt đầu với Laravel – P1

Đây là series bài viết hướng dẫn làm việc với Laravel cơ bản, trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn các bạn kiến thức Laravel cơ bản, trong loạt bài viết này chúng tôi sử dụng Laravel 9.x Bắt đầu với Laravel-hướng dẫn cài đặt Yêu cầu về môi trường cho Laravel PHP 7.3 trở lên hoặc, PHP 8.x : PHP For Windows: Binaries… Đọc tiếp »Bắt đầu với Laravel – P1

laravel cơ bản

Laravel cơ bản P1-Hướng dẫn tạo module

Laravel cơ bản Ở bài trước,chúng tôi đã hướng dẫn các bạn về cách cài đặt laravel cơ bản trên môi trường Window. Trong bài viết về laravel cơ bản này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để tạo module trong Laravel. Trước tiên bạn cần cài đặt thư viện cho laravel, trong bài viết chúng tôi sử dụng nwidart/laravel-modules Tiếp theo bạn cần… Đọc tiếp »Laravel cơ bản P1-Hướng dẫn tạo module