Laravel cơ bản P1-Hướng dẫn tạo module

laravel cơ bản

Laravel cơ bản

laravel co ban

Ở bài trước,chúng tôi đã hướng dẫn các bạn về cách cài đặt laravel cơ bản trên môi trường Window.

Trong bài viết về laravel cơ bản này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để tạo module trong Laravel.

Trước tiên bạn cần cài đặt thư viện cho laravel, trong bài viết chúng tôi sử dụng nwidart/laravel-modules

composer require nwidart/laravel-modules

Tiếp theo bạn cần đăng ký dịch vụ với Laravel

laravel-co-ban
php artisan vendor:publish --provider="Nwidart\Modules\LaravelModulesServiceProvider"

Sau khi đăng ký dịch vụ bạn nhớ chạy autodump

composer dump-autoload

Để tạo một module mới trong laravel bạn chạy lệnh sau

php artisan module:make ModuleName

Sau khi chạy lệnh thành công bạn sẽ được cấu trúc module như sau

laravel cơ bản
Hình ảnh module sau khi tạo trong laravel

Hi vọng bài viết giúp ích được các bạn!

Bài viết hướng dẫn về module trong Laravel còn tiếp -> p2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.