Bắt đầu với Laravel – P1

bắt đầu với laravel p1

Đây là series bài viết hướng dẫn làm việc với Laravel cơ bản, trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn các bạn kiến thức Laravel cơ bản, trong loạt bài viết này chúng tôi sử dụng Laravel 9.x

bắt đầu với laravel
laravel p1

Bắt đầu với Laravel-hướng dẫn cài đặt

Yêu cầu về môi trường cho Laravel

Để bắt đầu với Laravel chúng ta chạy câu lệnh sau

composer create-project laravel/laravel example-app

example-app: là tên của project bạn muốn tạo

Kết quả chạy lệnh thành công

bắt đầu với laravel
Hình ảnh sau khi composer Laravel thành công
bat dau voi laravel
Cấu trúc thư mục sau khi composer trong Laravel

Như vậy là bạn đã thành công trong việc tải về dự án Laravel, trong bài tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình và chạy project Laravel đầu tiên -> Route trong Laravel P1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.